Teachers' Day 2019
BẢN TIN THỜI SỰ Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2019 tại Đà Nẵng - MAS2019
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khai mạc đánh giá ngoài ngành Quốc tế học theo tiêu chuẩn AUN-QA
“TRI ÂN - TRƯỞNG THÀNH” CỦA TẬP THỂ SINH VIÊN KHOÁ TUYỂN SINH 2014 - 2018 KHOA QUỐC TẾ HỌC
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA TRUNG TÂM TIẾNG ANH E4LIFE T12/2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển chi nhánh, Trung tâm Ngoại ngữ E4life thông báo tuyển dụng nhân sự các vị trí: Giáo viên tiếng Anh, Trợ giảng tiếng Anh, Nhân viên hành chính, và Nhân viên Sales Marketing. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Các tin khác: