Teachers' Day 2019
BẢN TIN THỜI SỰ Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2019 tại Đà Nẵng - MAS2019
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khai mạc đánh giá ngoài ngành Quốc tế học theo tiêu chuẩn AUN-QA
“TRI ÂN - TRƯỞNG THÀNH” CỦA TẬP THỂ SINH VIÊN KHOÁ TUYỂN SINH 2014 - 2018 KHOA QUỐC TẾ HỌC
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

  Sưu tầm

Sân trường và hoa Osaka - Thầy Lưu Quý Khương

                                 
            
                                  SÂN TRƯỜNG VÀ HOA OSAKA
 
                                                                                   Lưu Quý Khương
Lửa phượng rực rồi,
Không gian oi oi,
Râm ran tiếng ve,
Mùa thi cận kề.
 
Giữa vòm lá xanh,
Những chùm hoa vàng,
Cười cùng trang sách,
Mở dưới bóng cây.
 
Thi rồi sẽ qua,
Sân trường sẽ vắng,
Chỉ còn lại em,
Hoa osaka.
 
Và những quả thẳng,
Đong đưa, đong đưa,
Chờ đợi mùa sang,
Osaka vàng.
 
                                          Đà Nẵng, tháng 5.2013
 

Các tin khác: