Teachers' Day 2019
BẢN TIN THỜI SỰ Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2019 tại Đà Nẵng - MAS2019
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khai mạc đánh giá ngoài ngành Quốc tế học theo tiêu chuẩn AUN-QA
“TRI ÂN - TRƯỞNG THÀNH” CỦA TẬP THỂ SINH VIÊN KHOÁ TUYỂN SINH 2014 - 2018 KHOA QUỐC TẾ HỌC
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 Hoạt động nghiên cứu khoa học

  • TỔ CHỨC TƯ VẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN NĂM 2015

    Vào chiều ngày 02 tháng 02 năm 2015, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi tư vấn Nghiên cứu Khoa học (NCKH) cho sinh viên của Khoa theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tham gia buổi tư vấn NCKH có các thầy cô trong Khoa....