CLB tiếng Anh

  • CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH – WE CLUB

    Trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang là dòng chủ lưu của đời sống thế giới, khả năng sử dụng tiếng Anh tốt là một kĩ năng thiết yếu đối với mọi sinh viên, không phân biệt chuyên ngành đào tạo. Từ thực tiễn đó, Ban Chủ nhiệm Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, đã sớm có những chương trình cụ thể nhằm giúp sinh viên của Khoa có được một môi trường học tập, rèn luyện kĩ năng tiếng Anh hiệu quả hơn. ...