“KHÔNG ĐỂ AI BỎ LẠI PHÍA SAU”
Teachers' Day 2019
BẢN TIN THỜI SỰ Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2019 tại Đà Nẵng - MAS2019
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khai mạc đánh giá ngoài ngành Quốc tế học theo tiêu chuẩn AUN-QA
“TRI ÂN - TRƯỞNG THÀNH” CỦA TẬP THỂ SINH VIÊN KHOÁ TUYỂN SINH 2014 - 2018 KHOA QUỐC TẾ HỌC

 CLB Quan hệ Quốc tế

  • Giới thiệu CLB Quan hệ quốc tế

    Sinh viên khoa Quốc tế học thành lập Câu lạc bộ Quan hệ quốc tế với nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào hoạt động, học tập, nghiên cứu trong sinh viên nhà trường...