Tổng quan

GIỚI THIỆU KHOA QUỐC TẾ HỌC

 
Thông tin liên hệ:
Văn phòng: Phòng H303, 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 2363. 3699337 - Fax: (+84) 2363. 3699338
 
I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Tổng quan
Khoa Quốc tế học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 796/QĐ-TCCB ngày 13/4/2006 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho công tác đối ngoại, giao lưu, hợp tác quốc tế của cả nước nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trên thế giới trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay với sứ mạng và tầm nhìn như sau:
Sứ mạng: Cung cấp năng lực kết nối toàn cầu, mở mang không gian ngôn ngữ - văn hóa Việt ra năm châu.
Tầm nhìn: Khoa Quốc tế học hướng tới trở thành đơn vị đào tạo người học trở thành những công dân toàn cầu với khả năng thích ứng tốt trong môi trường đa dạng và hội nhập về kinh tế, văn hóa, và xã hội.
2. Nhiệm vụ cơ bản của Khoa:
- Khoa Quốc tế học đảm trách tổ chức giảng dạy một chương trình đào tạo bậc sau đại học: Thạc sĩ Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu và năm chương trình đào tạo bậc đại học, hệ chính quy tập trung: Quốc tế học; Quốc tế học chất lượng cao (CLC); Đông phương học; Đông phương học chất lượng cao (CLC) và Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam. Đáng chú ý là Chương trình đào tạo Quốc tế học đã được Mạng lưới các trường Đại học Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AUN) kiểm định và công nhận đạt chuẩn (AUN-QA) vào ngày 21.3.2019, Giấy chứng nhận số AP392UDFEB19.
- Giảng dạy Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam các lớp ngắn hạn dành cho các đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam có nhu cầu.
- Hỗ trợ Trung tâm Ngôn ngữ & Văn hoá và trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng trong công tác nghiên cứu, giao dịch.
- Giảng dạy các khóa tiếng Việt như một ngoại ngữ cho người học nước ngoài theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu ngôn ngữ - văn hóa Việt cho các tổ chức quốc tế, các trường đại học nước ngoài có nhu cầu.
3. Danh sách cán bộ giảng viên Khoa Quốc tế học
STT
Họ và tên
Chức danh/ Chức vụ
1
Phó Trưởng khoa phụ trách/ Giảng viên chính
2
Bí thư Chi bộ/ Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
3
Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
4
Phó Trưởng Bộ môn Châu Á học/ Giảng viên
5
CN. Phạm Ngọc Hương Quỳnh
Thư ký khoa
6
Giáo vụ khoa
7
Giảng viên chính
8
TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
Giảng viên
9
Giảng viên
10 TS. Nguyễn Thị Quỳnh Thơ Giảng viên chính
11
TS. Nguyễn Hùng Vương
Giảng viên
12
TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giảng viên
13
Giảng viên
14
Giảng viên
15
Giảng viên
16
Giảng viên
17
Giảng viên
18
Giảng viên
19
Giảng viên
20
ThS. Phan Thị Thanh Thúy
Giảng viên
21
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giảng viên 
22
ThS. Võ Hoàng Oanh
Giảng viên
23
ThS.Lương Ánh Linh
Giảng viên
24
ThS. Phan Thị Kim
Giảng viên
25
ThS. Võ Thị Giang
Giảng viên 
26 CN. Lê Thị Khánh Ly Giảng viên 
27 CN. Uông Trung Phương Thủy Chuyên viên
 
 
II.  CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
A. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
1. Ngành Quốc tế học
2. Ngành Quốc tế học Chất lượng cao
3. Ngành Đông phương học
4. Ngành Đông phương học Chất lượng cao
5. Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
6.Chương trình liên kết đào tạo quốc tế ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
B. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC SO SÁNH ĐỐI CHIẾU

 
PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH
(đã ký)
Lê Thị Phương Loan