Teachers' Day 2019
BẢN TIN THỜI SỰ Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2019 tại Đà Nẵng - MAS2019
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khai mạc đánh giá ngoài ngành Quốc tế học theo tiêu chuẩn AUN-QA
“TRI ÂN - TRƯỞNG THÀNH” CỦA TẬP THỂ SINH VIÊN KHOÁ TUYỂN SINH 2014 - 2018 KHOA QUỐC TẾ HỌC
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 Tổng quan

GIỚI THIỆU KHOA QUỐC TẾ HỌC

 
Thông tin liên hệ:
Văn phòng: Phòng H303, 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 2363. 3699337 - Fax: (+84) 2363. 3699338
 
1. Giới thiệu chung
Khoa Quốc tế học Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 796/QĐ-TCCB ngày 13/4/2006 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho công tác đối ngoại, giao lưu, hợp tác quốc tế của cả nước nói chung và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng, đồng thời thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước trên thế giới trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay với sứ mạng và tầm nhìn như sau:
 • Sứ mạng: Cung cấp năng lực kết nối toàn cầu, mở mang không gian ngôn ngữ - văn hóa Việt ra năm châu
 • Tầm nhìn: Khoa Quốc tế học hướng tới trở thành đơn vị đào tạo người học trở thành những công dân toàn cầu với khả năng thích ứng tốt trong môi trường đa dạng và hội nhập về kinh tế, văn hóa, và xã hội.
 
2. Nhiệm vụ cơ bản của Khoa:
Khoa Quốc tế học đảm trách bốn chương trình đào tạo bậc đại học, hệ chính quy tập trung: Quốc tế học; Quốc tế học chất lượng cao (CLC); Đông Phương học và Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam, với các nhiệm vụ cơ bản như sau: 
 • Giảng dạy Quốc tế học, Đông Phương học, Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam, trình độ đại học, hệ chính quy tập trung.
 • Giảng dạy Quốc tế học, Đông Phương học và Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam cho các lớp tại chức (vừa học vừa làm), các lớp ngắn hạn theo những mục tiêu cụ thể dành cho các đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam có nhu cầu.
 • Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và triển khai.
 • Hỗ trợ Trung tâm Ngôn ngữ & Văn hoá và trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng trong công tác nghiên cứu, giao dịch.
 • Chương trình đào tạo ngành Quốc tế học đã qua kiểm định theo chuẩn AUN-QA và được công nhận đạt chuẩn vào tháng 4 năm 2019.
 • Giảng dạy các khóa tiếng Việt như một ngoại ngữ cho người học nước ngoài theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam
 • Tổ chức các hoạt động giao lưu ngôn ngữ - văn hóa Việt cho các tổ chức quốc tế, các trường đại học nước ngoài có nhu cầu.
 
 3. Mục tiêu đào tạo
     3.1 Ngành Quốc tế học:
 • Giúp sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản và hệ thống về Quốc tế học, bao gồm các khối kiến thức về lịch sử và văn hoá - văn minh thế giới, quan hệ quốc tế, kinh tế và pháp luật Việt Nam và quốc tế, các khu vực và châu lục, về quan hệ đối ngoại và chính sách đối ngoại của Việt Nam, về nghiệp vụ công tác đối ngoại.
 • Trang bị cho sinh viên những kỹ năng sử dụng ngoại ngữ để nghiên cứu chuyên môn và thực hành nghiệp vụ.
 • Giúp sinh viên nắm được phương pháp nghiên cứu các vấn đề quốc tế, phương pháp giao tiếp quốc tế.
    3.2 Ngành Đông Phương học
 • Giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn, về Đông phương học, nắm được tính hệ thống, tính lịch đại cũng như nắm bắt được tình hình hiện tại của các quốc gia trong khu vực có quan hệ với Việt Nam, đồng thời được trang bị tri thức đa dạng về  Phương Đông, hiểu biết sâu sắc về văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị... của các quốc gia trong khu vực nghiên cứu.
 • Trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng tiếng Anh và một ngoại ngữ Phương Đông khác (Trung, Nhật, Hàn) trong  giao tiếp và trong công việc.
 • Giúp sinh viên nắm được phương pháp nghiên cứu các vấn đề quốc tế, phương pháp giao tiếp quốc tế.
    3.3 Ngành Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam
 • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.
 • Giúp người học sau khi tốt nghiệp có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về tiếng Việt & văn hoá Việt Nam, có khả năng giao dịch trực tiếp bằng tiếng Việt
 
4. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể: 
   4.1 Ngành Tiếng Việt & Văn hoá Việt Nam
 • Sử dụng tiếng Việt thông thạo trong phiên dịch, biên dịch.
 • Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.
 • Làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ tại Việt Nam và nước ngoài.
  4.2 Ngành Quốc tế học và Quốc tế học
 • Nghiên cứu và giảng dạy về các vấn đề quốc tế tại các trường Đại học, các Viện khoa học, các Cơ quan ngoại giao Trung ương và điạ phương, các Vụ hợp tác quốc tế thuộc các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể,...
 • Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và làm công tác đối ngoại tại các cơ quan an ninh, quốc phòng, các cơ quan truyền thông (báo chí, đài phát thanh và truyền hình), các cơ quan văn hoá, đối ngoại.
 • Làm việc trong các cơ quan đại diện, các cơ sở doanh nghiệp của người Việt Nam và người nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và ở nước ngoài.
 Khoa Quốc tế học sẵn sàng đón tiếp các sinh viên có nguyện vọng theo đuổi ba ngành học nói trên với mục tiêu trang bị và hỗ trợ những hành trang cần thiết cho sinh viên, đồng thời Khoa cũng hân hạnh hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để góp phần đào tạo nhân lực theo yêu cầu nhằm phục vụ công tác đối ngoại và giao lưu quốc tế.
 
5. Các bộ môn: 
- Quan hệ quốc tế 
- Châu Á học 
- Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài.