Lễ ra mắt Phòng học Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài
“KHÔNG ĐỂ AI BỎ LẠI PHÍA SAU”
Teachers' Day 2019
BẢN TIN THỜI SỰ Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2019 tại Đà Nẵng - MAS2019
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khai mạc đánh giá ngoài ngành Quốc tế học theo tiêu chuẩn AUN-QA

 Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam


 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013

Ngành: Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

 
STT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
Đại học
I
Điều kiện tuyển sinh
Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành kèm theo Quyết định 05/2008/QĐ-BGDDT ngày 05/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
Phòng học
- Nhà trường hiện tại có 02 cơ sở  tại 131 Lương Nhữ Hộc và 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng với số lượng phòng học là 61 phòng, trong đó có 01 phòng học máy tính, 08 phòng học ngoại ngữ. Các phòng học đều được trang bị hệ thống âm thanh, chiếu sáng và các hội trường được trang bị hệ thống máy chiếu đa phương diện, hệ thống micro.... đảm bảo tiêu chuẩn cho việc giảng dạy. Ngoài ra, một số phòng học  được trang bị hệ thống điều hoà nhiệt độ.
Thư viện
Với diện tích là 630m2, tính đến tháng 12/2012, tổng số đầu sách được lưu trữ tại Thư viện là 16.746 quyển phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của người đọc.
III
Đội ngũ giảng viên
Khoa Quốc tế học có 23 cán bộ và giảng viên (trong đó có 3 tiến sĩ, 9 thạc sĩ, 4 đang theo học thạc sĩ và 7 cử nhân).
IV
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
- Tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu tư vấn hướng nghiệp, tuyển dụng cho sinh viên;
- Có căng tin phục vụ sinh viên của trường học tập tại cơ sở 131 Lương Nhữ Hộc, thành phố Đà Nẵng và đã trở thành địa chỉ nghỉ ngơi ăn uống đảm bảo và chất lượng cho đông đảo sinh viên trong trường;
- Các chương trình hoạt ngoại khóa, văn nghệ, thể thao do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức đã thu hút đông đảo sinh viên trong trường tham gia;
- Tìm kiếm và thông báo đến sinh viên các cơ hội việc làm;    
V
Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Thái độ nghiêm túc trong việc học tập nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.
- Tuân thủ theo mọi quy định pháp luật của nhà nước.
- Có khả năng ứng xử thông thạo, chuẩn mực bằng tiếng Việt, hiểu các phong tục của Việt Nam.
VI
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
1. KIẾN THỨC:
  1.1. Kiến thức chung:
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin, đường lối chính trị của Đảng cộng sản Việt nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo.
- Có trình độ tiếng Việt thông thạo về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
- Có kiến thức về tin học văn phòng.
- Có kiến thức về nghiên cứu khoa học đối với các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo.
- Có kiến thức sâu rộng về  kính tế, lịch sử, văn hóa, phong tục, lễ hộic của Việt Nam.
1.2. Kiến thức chuyên ngành:
- Nắm vững kiến thức ngôn ngữ của tiếng Việt.
- Có khả năng nhận thức thế giới và biết phân tích những sự kiện quốc tế, đặc biệt là những sự kiện của Việt Nam.
- Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào nghiên cứu những vấn đề về ngôn ngữ, kinh tế, lịch sử, văn hóa… của Việt Nam.
- Có năng lực tư duy.
2. KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN, NGHỀ NGHIỆP:
 - Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt.
- Có đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy hoặc phục vụ trong các ngành liên quan đến Việt Nam.
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp trong nhóm.
- Biết hòa đồng với tập thể, có kỹ năng chia sẻ thông tin.
- Có năng lực tiếp thu, phân tích và tổng hợp ý kiến
VII
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
Sinh viên tốt nghiệp ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, có thể có các vị trí nghề nghiệp trong các cơ quan như sau:
- Các cơ quan nghiên cứu các chuyên ngành ngôn ngữ học, Việt Nam học.
- Các cơ quan ngoại giao ở trung ương và địa phương, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh – quốc phòng, các cơ quan báo chí – truyền thông, du lịch.
- Các cơ quan đại diện của Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các tổ chức liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài.
- Các liên doanh, công ty và doanh nghiệp tư nhân
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT: TẢI VỀ TẠI ĐÂY